STATISTIKA

STATISTIKA POTENCIÁLNÍ NUTNOSTI

VRÁMCI VÝVOJE ZAŘÍZENÍ, JSME SE ZAMYSLELY NAD TÍM JESTLI JE RESCUECALL VŮBEC POTENCIÁLNĚ POTŘEBNÝ…
JAK JE MOŽNÉ VIDĚT VE STATISTICKÝCH GRAFECH*

GRAF #1

TENTO GRAF UKAZUJE ŽE SKORO 70% RESPONDENTŮ NEMÁ BĚHEM DNE K DISPOZICI FUNKČNÍ MOBILNÍ TELEFON

#1
#2

GRAF #2

ZDE MŮŽEME VIDĚT ŽE 6 LIDÍ POTENCIÁLNĚ NEMÁ MOŽNOST ZAVOLAT ZÁCHRANOU SLUŽBU

GRAFY #3-4

V KRIZOVÉ SITUACI MŮŽE BÝT VELICE TĚŽKÉ POPSAT DISPEČEROVY AKTUÁLNÍ POLOHU, TO DOKAZUJÍ I NAŠE GRAFY
(NA GRAFU #4 LZE VIDĚT ŽE 2 LIDÉ NEDOKÁZALI POPSAT DISPEČEROVY KDE SE ZROVNA NACHÁZÍ)

#3
#4